12-14 June, 2019
קמפוס טל

Hack@Tal #2

ההאקתון השלישי של המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

15-17 May, 2019
קמפוס לב

GreatMinds #3

ההאקתון השלישי של המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

מרכז היזמות - מה זה?

הקמת סטארטפ

המושג "סטארטפיסט" מלווה באסוציאציות של תעוזה, אומץ, סיכון וחוסר ודאות. במסלולי ההכשרה LAB המשתתפים מקבלים הכוונה מא' ועד ת'. התוכנית מלווה הקמה אמיתית של מיזם ותומכת גם לאחר התוכנית במגוון אמצעים.

התנסות ביזמות

האקתונים תפסו תאוצה במכללות וארגונים בשנים האחרונות. מרכז היזמות של המרכז האקדמי לב עורכת מידי שנה האקתון לכל קמפוס (לב וטל) בה המשתתפים חווים עבודת צוות, פיתוח מוצר, גיבוש פתרונות ותרומה לחברה.

העשרה

מרכז היזמות מפעיל הרצאות ומגוון פעילויות בנושאים טכנולוגיים ועסקיים. המרצים מגיעים ממגוון מקומות בתעשייה. בנוסף, מרכז היזמות נותן במה למיזמים פנימיים של תלמידים שהם לטובת הכלל.

שותפים לדרך

© כל הזכויות שמורות ללב-טק | מרכז היזמות של המרכז האקדמי לב 2019 | תנאי שימוש