04-05 July 2024
טל | תבונה | לוסטיג | אופק

hack·her·it #7

ההאקתון השביעי לנשים, שנת תשפ"ד

לעמוד ההאקתון

18-19 July 2024
לב | נווה | מבחר

GreatMinds #8

ההאקתון השמיני לגברים | שנת תשפ"ד

לעמוד ההאקתון

2024
לב | נווה | מבחר

EDGE מחזור 9 לגברים

תוכנית האצה ליזמות | תשפ"ד סמסטר ב (גברים)

אני רוצה יתרון

2023-2024
טל | תבונה | לוסטיג

EDGE מחזור 9 לנשים

תוכנית האצה ליזמות | תשפ"ד סמסטר א (נשים)

אני רוצה יתרון

2023-2024
סטודנטים/ות | בוגרים/ות | חברי/ות סגל

Take Action 2023

תופסים יוזמה - תומכים מהעורף!

אני רוצה לעזור

07-09 June 2023
טל | תבונה | לוסטיג

hack·her·it #6

ההאקתון השישי לנשים, המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

2023
לב | נווה | מבחר

Edge#8.M

תוכנית פיתוח חשיבה עסקית ויזמית (לשעבר LAB)

לעמוד התוכנית

20-22 Dec 2022
קמפוס לב

GreatMinds #7

האקתון חנוכה | שנת תשפ"ג

לעמוד ההאקתון

2022
קמפוס טל

LevTech LAB

תוכנית האצה ליזמות | תשפ"ג סמסטר א (נשים)

לעמוד התוכנית

11-13 May 2022
טל | תבונה | לוסטיג

hack·her·it #5

ההאקתון החמישי לנשים, המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

2022
טל | תבונה | לוסטיג

PreNovation

הדלת ליזמות וחדשנות

לעמוד התוכנית

2021
קמפוס לב

LevTech LAB

תוכנית האצה ליזמות | תשפ"ב סמסטר ב (גברים)

לעמוד התוכנית

30 Nov - 2 Dec 2021
קמפוס לב

GreatMinds #6

האקתון חנוכה | שנת תשפ"ב

לעמוד ההאקתון

2022
לב | מבחר | טל | תבונה | לוסטיג

Full Stack

קורס מעשי בבניית מערכות מבוססות WEB

לעמוד התוכנית

2021
קמפוס טל

LevTech LAB

תוכנית האצה ליזמות | תשפ"ב סמסטר א (נשים)

לעמוד התוכנית

26-28 May 2021
טל | תבונה | לוסטיג

hack·her·it #4

ההאקתון הרביעי לנשים, המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

2020
קמפוס טל

LevTech LAB

תוכנית האצה ליזמות | תש"פא סמסטר ב (גברים)

לעמוד התוכנית

15-17 Dec, 2020
קמפוס לב (אונליין)

GreatMinds #5

האקתון הגברים של לב-טק | שנת תשפ"א

לעמוד ההאקתון

12-14 June, 2019
קמפוס טל

Hack@Tal #2

ההאקתון השלישי של המרכז האקדמי לב

לעמוד ההאקתון

Coronavirus 2020
תוכנית יזמות מיוחדת

LevTech TakeAction

תופסים יוזמה ונלחמים בקורונה

לעמוד התוכנית

2020
טל | תבונה | לוסטיג

Hack@Tal & LustigHacks

האקתון אונליין - יוצאים מהמשבר

לעמוד התוכנית

24-26 Dec, 2019
קמפוס לב

GreatMinds #4

האקתון הגברים של המרכז האקדמי לב שנת תש"פ

לעמוד ההאקתון

מרכז היזמות

הקמת סטארטפ

המושג "סטארטפיסט" מלווה באסוציאציות של תעוזה, אומץ, סיכון וחוסר ודאות. במסלולי ההכשרה LAB המשתתפים מקבלים הכוונה מא' ועד ת'. התוכנית מלווה הקמה אמיתית של מיזם ותומכת גם לאחר התוכנית במגוון אמצעים.

התנסות ביזמות

האקתונים תפסו תאוצה במכללות וארגונים בשנים האחרונות. מרכז היזמות של המרכז האקדמי לב עורכת מידי שנה האקתון לכל קמפוס (לב וטל) בה המשתתפים חווים עבודת צוות, פיתוח מוצר, גיבוש פתרונות ותרומה לחברה.

העשרה

מרכז היזמות מפעיל הרצאות ומגוון פעילויות בנושאים טכנולוגיים ועסקיים. המרצים מגיעים ממגוון מקומות בתעשייה. בנוסף, מרכז היזמות נותן במה למיזמים פנימיים של תלמידים שהם לטובת הכלל.

שותפים לדרך

© כל הזכויות שמורות ללב-טק | מרכז היזמות של המרכז האקדמי לב 2023 | תנאי שימוש | הצהרת נגישות | מפת אתר