HackaTal

Great Minds #3

Hackathon

27-29 March, 2019 | האקתון קמפוס לב, ירושלים

רח' הועד הלאומי 21, ירושלים

Hack

48 שעות של עבודה קשה וכיף בלתי נגמר, בהאקתון השלישי שיתקיים בקמפוס לב על ידי מרכז היזמות לב-טק.

סטודנטים ממחלקות שונות ישלבו כוחות כדי ליצור ולחדש יחד. כל המחלקות מוזמנות להשתתף, יש אתגרים שרלוונטיים לכל התחומים: תוכנה, אלקטרוניקה, אופטיקה, תעשייה וניהול, סיעוד, חשבונאות ומנהל עסקים.
הצצה להאקתון הקודם:
Prizes


פרס ראשון

3000 שקלים

פרס שני

2000 שקלים

פרס שלישי

1000 שקלים

ההרשמה סגורה

Schedule


לוז טרם עודכן

סדנת הכנה


משתתפי ההאקתון זכאים להשתתף בסדנאות הכנה. מידע יופיע כאן בהמשך.

מנטורים

רשימת המנטורים המשתתפים תופיע כאן לקראת ההאקתון ובמהלכו.

שופטים

ישפטו וינקדו את הקבוצות בהאקתון GreatMinds 2018

הרשימה טרם הועלתה.

אתגרים


לאתגרי ההאקתון הקודם

סטודנטים יתחלקו לקבוצות כדי לבנות מוצר ופרזנטציה. 

אנו ממליצים שכל קבוצה תורכב מ:

  • 2-3 סטודנטים בעלי ידע טכנולוגי רלוונטי לאתגר - מדעי המחשב / הנדסת תוכנה / הנדסת מערכות תקשורת / אלקטרו-אופטיקה / אלקטרוניקה.
  • סטודנטים בעלי ידע עסקי (לביצוע סקר שוק, כדאיות עסקית, פרזנטציה ועוד) - מנהל עסקים.
  • סטודנטים בעלת יכולת ניהול, אפיון וניתוח תהליכים (הובלה של צוותים ובניית מודלים באתגרים בהם זה רלוונטי) - תעשייה וניהול.
  • 1-2 סטודנטים בעלי ידע בתחומים רפואים (לאתגרים הרלוונטים) - סיעוד.
  • 1-2 סטודנטים בעלי ידע בתחום הפיננסי (לאתגרים הרלוונטים) - חשבונאות.

שימו לב שיש להציג במצגת התייחסות ברמה גבוהה גם לטכנולוגיה וגם לתוכנית העסקית, בניקוד תהיה התייחסות לשני החלקים.

לאתגרים מההאקתון הקודם

האתגרים יופיעו כאן לקראת ההאקתוןנשמח לשמוע ממך!

נא למלא שם, מייל ולפחות פרט אחד נוסף


ניתן לשלוח גם מייל

yazamut@jct.ac.il


מענה לרוב תוך 24 שעות